BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali Acar – Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Assiye Aka – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Birsel Oruç Aslan – Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Gürsoy – Washington State University

Prof. Dr. Erol Yıldız – Universität Klagenfurt

Prof. Dr. Fevzi Okumuş – University of Central Florida

Prof. Dr. Ferit İzci – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun Topsümer – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Akbulut – İstanbul Üniversitesi-

Prof. Dr. İlyas Akhisar – Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Silay – Indiana University

Prof. Dr. M. Hakan Cevher – Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Türker Armaner – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem Bulut – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın – Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Genç – Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Hançer – University of Central Florida

Prof. Dr. Naim Kapucu – University of Central Florida

Prof. Dr. Nurten Özçelik – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selma Tozanlı – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

Prof. Dr. Şafak Kaypak – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Şerafettin Sevim – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Yener Altunbaş – Bangor University

Doç. Dr. Aylin Gürbüz – Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar Aşcı – Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Doç. Dr. Ceyhun Ozan – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Cüneyt Birkök – Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Yıldız – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Erol Kapluhan – Burdur Mehmet Akif Ersoy

Doç. Dr. F.Gül Koçsoy – Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Hazar – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Filiz Önal – Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Gülay Karamahmutoğlu – İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Kara – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Muteber Erbay – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Sadık Yöndem – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk Özcan – İstanbul Üniversitesi

 

HAKEM KURULU

Abdulsemet Aydın – Dicle Üniversitesi

Ali Çakırbaş – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Alparslan Tunaalp – Ankara Üniversitesi

Alper Günöz – İstanbul Üniversitesi

Aysel Erdoğan – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bahadır Gülbahar – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Didem Ketenoğlu – Hacettepe Üniversitesi

Elçin Ergin – Kastamonu Üniversitesi

Esna Betül Buğday – Selçuk Üniversitesi

Fatma Nur Özen – Giresun Üniversitesi

Fatmagül Kale Özçelik – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hakan Akyurt – Giresun Üniversitesi

Hüseyin Mertol – Süleyman Demirel Üniversitesi

İlkgül Zenbilci – Yozgat Bozok Üniversitesi

İsa Kalaycı – Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Kazım Biber – Balıkesir Üniversitesi

Mehmet Reşat Ceylan – Niğde Ömer Halisdemir

Mesut Şöhret – Gaziantep Üniversitesi

Muhammet Fırat – Fırat Üniversitesi

Mustafa Eren Arın – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orhan Sevindik – İstanbul Üniversitesi-

Özgür Koçbulut – Yozgat Bozok Üniversitesi

Rabia Şenay Şişman – Muş Alparslan Üniversitesi

Selminaz Adıgüzel – Harran Üniversitesi

Serhat Gündoğdu – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Sevgi Sümerli Sarıgül – Kayseri Üniversitesi

Zeliha Tekin – Muş Alparslan Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği