5. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi - 2022

Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 10
Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 11
Current Debates on Social Sciences 9
Özet Bildiri Kitapçığı
Tam Metinler Kitapçığı
Kongre Programı